צוואות

צוואות וירושות

אין אדם יודע מתי יגיע יומו, ולכן טוב יעשה אם יסדיר את ענייני רכושו מבעוד מועדף ובכך יבטיח את טובת משפחתו ואף ימנע סכסוכים פוטנציאלים בין יורשיו.

דרך המלך להסדרת רכושו של אדם לאחר מותו, הינה צוואה. למרות האמור, יש לדעת כי המחוקק הגדיר דרכים מסויימות כיצד יש להכין צוואה. ככל שהמצווה לא הלך באחת מן הדרכים הללו, אזי יתכן שלא יהיה תוקף לצוואתו.

ייצוג משפטי

לא אחת, לאחר מות אדם אהוב מתגלות חשדות כי הצוואה שהוכנה על ידו אינה כשרה בהתאם לאמור בחוק ולפסיקה. משמעות הדבר שעל מנת להביא לביטול הצוואה יש לפנות לבית המשפט, בתביעה מנומקת לביטול הצוואה בהתאם לסייגים המנויים בחוק ובפסיקה.

בנוסף לאמור, לעיתים לאחר פתיחת הצוואה , מתגלה כי בנוסף לרכוש שהותיר אחריו המנוח, הוא הותיר אחריו נושים וחובות משמעותיים, דבר המרתיע רבים מן היורשים המוצאים עצמם כעת מחוזרים על ידי בעלי החוב.

משרדינו מעניק שירות הכולל ייצוג יורשים וניהול מו״מ מול יורשים וגופים שונים במדינת ישראל כדוגמת הוצאה לפועל, רשות המיסים ועוד.