ליווי והסדרת הליך הירושה

עסקאות מקרקעין

הנורמות המשפטיות בעולם המקרקעין בישראל נשענות בחלק לא מבוטל על המשפט הבריטי ואף על המשפט העות׳מאני שקדם להקמתה של מדינת ישראל. לאור האמור, ובהינתן שלרוב מדובר בעסקה הגדולה ביותר שיעשה אדם בימי חייו, מומלץ ורצוי לעשות שימוש בשירותים המשפטיים של משרדינו על מנת לוודא שהעסקה מתבצעת בהתאם לנורמות המקובלות, וכן שהצד השני מתנהל בהתאם לאמור לחוק, ולא חלילה במרמה.  

בנוסף מעניק משרדינו ליווי משפטי לעסקאות תמ״א 38 ועסקאות קומבינציה.

ייצוג משפטי בענף המקרקעין

משרדינו מעניק ייצוג משפטי במגוון תחומים בענף המקרקעין, החל מייצוג בערכאות המשפט השונות כגון בסכסוכי בעלות על מקרקעין, תביעות לפינוי ו/או סילוק יד של פולש / שוכר מקרקעין וכן בייצוג בסוגיות סכסוכי שכנים מול המפקחת, מנהל מקרקעי ישראל (למשל במקרה של תלונה על בניה בלתי חוקית, הפקעה וכדומה).