ענף הקנאביס הרפואי

גידול קנאביס רפואי – התפנית הגלובאלית ברגולציה

בשנים עברו, עצם אזכרת המילה ״קנאביס״ היה גורם ללא מעט אנשים לעקם את אפם, שכן היחס של החוק המקומי והחוק הבינלאומי הביא ליצירת תרבות שהפכה את צמח הקנאביס ל״טאבו״. מאז חלה תפנית ברגולציה, שאת תוצאותיה אנו מתחילים לראות בשנים האחרונות.

מאז חלפו שנים רבות, ולאט לאט התגלתה לעולם שיתרונות צמח הקנאביס עולות על חסרונותיו. אכן, לא ניתן להצביע על מגמה חד משמעית ברגולציה הגלובאלית, אך ככלל ניתן לומר שיש מגמה של הנגשת הצמח לציבור – ובמיוחד לשימוש בקנאביס רפואי.

גידול קנאביס רפואי – הרגולציה בישראל:

במקביל להחלטת המחוקק לפעול להתרת ייצוא קנאביס, פעלה הרשות הרלוונטית לאסדרת כלל פעילות ליזמים המעוניינים לעסוק בתחום: גידול קנאביס רפואי, ריבוי קנאביס רפואי, הקמת חוות קנאביס, מחקר קנאביס רפואי, יצור קנאביס רפואי, יבוא קנאביס רפואי ועוד.

הרגולציה הישראלית היא מורכבת, אך בהחלט ניתן לעמוד בדרישותיה ולהשיג את הרישיון הנחשק – רשיון לגידול קנאביס או כל רשיון אחר כגון רשיון ליבוא קנאביס.

חשוב לציין כי גידול קנאביס רפואי הינו תחום חדש בארצינו, ומשכך המדיניות הנוכחית מצויה כרגע בתנועה מתמדת וישנם שינויים תכופים בהתאם לשיקולי המחוקק כגון: שלום הציבור, שיקולים כלכליים ועוד. בהתחשב בתנאי הרגולציה ובמשאבים המרובים שעל הרשויות להשקיע, החשש לבטחון הציבור –  יתכן מאוד שמדובר במסגרת זמנים מוגבלת שלאחריה לא יתאפשר עוד להוציא רשיון לגידול קנאביס – לכן כל הקודם זוכה!

לאור האמור,ישנה חשיבות עליונה להכיר את תמונת המצב העכשווית על מנת להימנע מטעויות.

גידול קנאביס רפואי – הרגולציה בעולם

בהשוואה לרגולציה בעולם, ישראל מצויה במקום איכותי המעניק לה יתרונות ייחודיים היכולים להפוך השקעה בתחום לכדאית ביותר.

יחד עם זאת יש להבין שהרגולציה הישראלית אינה מסתכמת בדברי המחוקק הישראלי בלבד, אלא היא הרבה יותר רחבה והיא כוללת צורך בהיכרות עם החוק הבינלאומי בהקשר הספציפי של צמח הקנאביס ובמקרים מסויימים אף היכרות עם הרגולציה הנקודתית של מדינות העולם השונות.

כמו השוק הישראלי, גם השוק הגלובאלי מצוי בשינוי רגולטורי מתמיד בשנים האחרונות, שכן קיימת מגמה בקצב הולך וגובר, להתיר גידול ואף ייצוא בחלק ניכר של מדינות העולם. למרות זאת, ישנן מדינות בעולם כמו ארצות הברית אשר מצד אחד הותירו בידי כל מדינה ומדינה את היכולת להכריע בעניין שימוש בקנאביס רפואי (ואף שימוש אישי שאינו רפואי), אך ברמת החוק הפדראלי חל עדיין איסור.

לסיכום:

חלק ניכר מהאסדרה מצוי בחוק  הבינלאומי וכן בחקיקה פרטנית של כל מדינה ומדינה בעולם. לכן, אין די בהכרת האמנות, אלא מדובר במספר שכבות של חקיקה ואסדרה המשתנה ממדינה למדינה.

צור קשר כעת לקבלת ייעוץ משפטי איכותי בסוגיית רגולציית הקנאביס בארץ או בעולם.