משפט מנהלי

משפט מנהלי

משרד עו״ד אור חיים מלווה רבים מלקוחותינו אשר נדרשים לליווי וייעוץ משפטי לעניין התנהלות מול רשויות המדינה השונות.

רבות נכתב הן בתקשורת והן בפסיקה לעניין רמיסת האזרח הקטן על ידי המדינה ורשויותיה השונות, ובכלל זאת הפליה, העדר צדק משווע, פגיעה בפרנסתו של אדם ועוד.

התוצאה המיידית של קבלת החלטה שכזו כנגד האזרח, היא תחושה של חוסר אונים ורמיסה, אשר מלווה בחוסר צדק משווע. חשוב לזכור כבר בהתחלת הדרך, כי החלטות הרשויות השונות חשופות לביקורת, וכי ניתם לתקוף אותן, ורבות נכתב בדבר בפסיקה.

כבר בפתח דבר ראוי לציין כי היסוד החוקי המהווה את הבסיס לבתי המשפט המנהליים בארץ, הוא חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים אשר ייסד את בתי המשפט לעניינים מנהליים, ובין היתר מגדיר את כל אחת מרשויות השלטון השונות בישראל כ״רשות מדינתית – וזאת בין אם מדובר במשרד ממשלתי (כגון: משרד הבריאות, משרד התחבורה וכדומה), רשות עירונית (אחת מן העיריות השונות או מועצות מקומיות) וכן כל גוף סטטוטורי אשר הוקם לפי חוק.

המשרד מתמחה בטיפול במגוון עתירות מנהליות כנגד החלטות של הרשויות השונות במדינת ישראל, ובכלל זאת ייצוג בעלי עסקים אל מול בתי המשפט לעניינים מקומיים (מעין בית משפט בו נידונות סוגיות הקשורה לעיריה אשר בתחום שיפוטה ממוקם העסק) בסוגיות הקשורות לקבלת רישיון עסק, הגנה כנגד כתבי אישום עקב חריגות וכדומה.

בנוסף לאמור, מעניק משרדינו שירותים משפטיים בכל הקשור לתקיפת החלטות בתחומים הבאים: מכרזים ברשויות השונות, החלטות שונות של משרד החינוך ושלוחותיו וכן מקרים שונים של אי שוויון ואפליה. שירות נוסף ונפוץ הוא תביעות נזיקין שונות המוגשות כנגד הרשויות המקומיות בגין גביית יתר של ארנונה, נזקים שנגרמו עקב עבודות שונות וכדומה.